Bouwtechnische informatie

Op deze pagina wordt verwerkt hoe bijvoorbeelde de electriciteit is aangelegd en hoe de afwatering van dak en gevels zonder goten en afvoerpijpen is gerealiseerd. Hieronder de meterkast waarin een meterkast met 12 groepen en drie aardlekgroepen is geplaatst. Via de slimme meters hebben we via een app van Eneco als we willen dagelijks zicht op ons gebruik. Dat verbruik is zeer gunstig zoals uit de jaarnota van November 2018 blijkt: Jaarnnota Eneco.

Meterkast

Er is op veel verschillende manieren veel aandacht aan isolatie besteed. Bijvoorbeeld via driedubbelglas met argongas en reflecterende dampremmende folie aan de binnenzijde van het houtskelet.

De houtskeletwanden bevatten tweemaal 15 centimeter Rock Wool.

De fundering is ook dik ingepakt en de aan de EPS-broodjes onder de vloer is grafiet toegevoegd om tot nog betere isolatie te komen. Op de betonnen vloer ligt de noppenfolie voor de vloerverwarming op een laagje EPS.

De riool van de gemeente ligt onder de parkeerplaats op de kavel. Vanaf het asfalt gemeten op 2.70 meter. Vanaf de witte streep op 3 meter. Vanaf de erfafscheiding 3.10 meter. De riool van het huis loopt strak langs het huis vanaf het bijgebouw en sluit loodrecht aan op het gemeenteriool. Het gemeenteriool is start bij deze kavel en wordt leeggepompt 7 kavels verderop richting de Molen.